AKCIJA "BIRAMO NAJUREĐENIJE VRŠAČKO SELO - SELO PLUS" pokrenuta je u cilju afirmacije i podrške održivom razvoju sela.

Svake godine posebna Komisija koju u saradnji sa lokalnim partnerima organizuje NVO „Selo Plus“ (u čijem domenu delovanja se nalaze programski ciljevi ruralnog razvoaj po pravilima LEADER koncepta EU) prati aktivnosti u seoskim mesnim zajednicama po datim kriterijumima i ocenjuje njihov jednogodišnji napor i napredak i nagrađuje ona sela koje su u ovome bile najuspešnija.

U septembru 2016. godine  predstavnici Grada Vršca i predstavnici Udruženja češka Beseda Vršaci sastali su se sa predstavnicima regiona Usteckog kraja dogovora radi dogovora o saradnji u 2017. godini.