Udruženje građana „SELO PLUS“ počelo je sa održavanjem radionica po selima, na kojima je tema izrada strategije ruralnog razvoja. Ovaj projekat finansira Ministerstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja. Po rečima predsednice udruženja „SELO PLUS“ Danijele Bou veoma je važno da se u izradu Strategije uključi što više ljudi sa sela , jer će se na taj način doći do kvalitetnijeg dokumenta. Nadam se da će stanovnici naših sela izneti svoje stavove i predloge razvoja sela i ruralnog turizma i na taj način doprineti u realizaciji ovako važnog dokumenta, koji će biti osnova za sva naša dalja delovanja. Krajnji cilj je kreiranje povoljnijeg okruženja i prostora sa teritorije grada Vršca, kao i Opština Bela Crkva i Plandište , kroz aktivnije i efikasnije učešće u lokalnim javnim politikama ruralnog razvoja.

08 2020 u selu Mesić na radionici Udruženja građana SELO PLUS nakon uvodne reči predsednice udruženja Danijele Bou, Dr Miroslav Stupar istakao je kako se od naredne godine dosta očekuje od IPARD Fonda Evropske unije, tačnije od predpristupne pomoći za ruralni razvoj i postojanje lokalnih strategija je jedan od osnovnih uslova za konkurisanje za ta sredstva.

Upravo zato, Udruženje građana SELO PLUS poziva sve zainteresovane iz javnog, civilnog i privatnog sektora koji obavljaju aktivnosti na selima da prisustvuju radionicama, koje će biti održavane u svim selima na celoj teritoriji kako grada Vršca tako i opština Plandište i Bela Crkva.

Na radionicama biće reči i o mehanizmima za učešće civilnog društva u kreiranju politike ruralnog razvoja.

Udruženje građana „Selo Plus“ počelo je sa održavanjem radionica po selima, na kojima je tema izrada STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA. Ovaj projekat finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko Uprave za agrarna plaćanja.

Na prvoj radionici 28.08 2020 u selu Gudurica,  po rečima predsednice Udruženja građana SELO PLUS Danijele Bou veoma je važno da se u izradu strategije uključi što više ljudi sa sela , jer će se na taj način doći do kvalitetnijeg dokumenta.

“Nadam se da će stanovnici naših sela izneti svoje stavove i predloge razvoja sela i ruralnog turizma i na taj način doprineti u realizaciji ovako važnog dokumenta, koji će biti osnova za sva naša dalja delovanja. Krajnji cilj je kreiranje povoljnijeg okruženja i prostora za teritorije grada Vršca, kao i opština Bela Crkva i Plandište, a kroz aktivnije i efikasnije učešće u lokalnim javnim politikama ruralnog razvoja “, istakla je Danijela Bou.