Od 11. do 17. 06 2017 realizovano je edukativno putovanje članova udruženja  u Ustecky kraj uz obilazak primera dobre prakse i prezentaciju LEADER projekta.

Ustecky kraj je jedan od 13 čeških krajeva, najviših područnih samoupravnih jedinica u Češkoj Republici. Upravno sedište kraja je grad Usti nad Labem.

OLDRICH BUBENIČEK SA SRPSKO ČEŠKIM TIMOM ZA REALIZACIJU PROJEKTA