Udruženje građana SELO PLUS kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana je sa vizijom da na svojoj teritoriji po pravilima LEADER koncepta unapredi:

  • seosku komunalnu, poslovnu, kulturnu, socijalnu, ekološku i sportsku infrastrukturu
  • poljoprivrednu proizvodnju,
  • preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda sa geografskim poreklom i
  • seoski etno i eko turizam

CILJEVI UDRUŽENJA:

  • stalno informisanje i edukacija stanovnika sela;
  • izrada razvojnih strategija i akcionih planova kako bi se podstakao razvoj seoske komunalne, poslovne, kulturne, socijalne, ekološke i sportske infrastructure, biznisa, kao i ekonomskog blagostanja i kvaliteta života stanovnika seoskih naselja
  • Priprema konkursne dokumentacije po LEADER principu, promovisanje i objava konkursa, kao i odabir pristiglih projektnih predloga kako bi se realizovala razvojna strategija teritorije
  • pružanje pomoći poljoprivenjdnicima, zadrugama, preduzetničkim radnjama i mikro i malim preduzećima oko planiranja i pripreme poslovnih planova, kao i u pronalaženju potrebnih sredstava za njihovo finansiranje;
  • Uspostavljanje i razvoj lokalnih brendova, promovisanje tradicionalnih proizvoda sa geografskim poreklom i proizvoda organskog porekla
  • unapređivanje zaštite životne sredine i energetske efikasnosti porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, agro prerađivačkih kapaciteta i seoskog okruženja;

TERITORIJA DELOVANJA

Udruženje garađana SELO PLUS deluje na teritoriji 51 seosko naseljeno mesto u opštinama Plandište i Bela Crkva i gradu Vršcu.

Selo Plus - Mapa

Selo plus – dobro došli

Stanovnici sela koje se nalaze na teritorijama opština Plandišta, Bele Crkve i grada Vršca osnovali su Udruženje građana pod nazivom "SELO PLUS" da partnerstvom i zajedničkim stvaranjem razviju svoje poslovno, kulturno i eko okruženje i sačuvaju miran život u skladu sa prirodom.

Dođite i podelite sa nama umetnost življenja i doživite pozitivne emocije koje se pamte.