22.06.2021. nastavljena je edukacija o kategorizaciji seoskih turističkih domaćinstava,  mestana u selu Malo Srediste, koje ima veoma dobre prirodne potencijale,kao i verski turizam - manastir u ponudi. Lokalno stanovnistvo sela Malo Srediste, zainteresovano je da svoja domaćinstva prilagode bavljenju seoskim turizmom, koji postaje sve atraktivniji.

Grad Vršac i Turistička organizaciju Vršac uz prisustvo udruženja građana SELO PLUS, u petak 18.06. u Šušari, održali su, prvu u nizu, edukaciju lokalnog seoskog stanovništva na temu "Kategorizacija seosko -  turističkih domaćinstava".

Putovanja ka seoskim destinacijama su u trendu. Seoski turizam u savremenim uslovima povezuje turizam i agrobiznis, bazirano na tradiciji,  prirodnim lepotama, bogatom istorijskom nasleđu i kulinarskim specijalitetima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja usvojilo je strategiju lokalnog ruralnog razvoja SELA PLUS.

Strategija je osnova za uključivanje u IPARD program, kroz koji će posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i EU biti finansiran razvoj plandištanskih, belocrkvanskih i vršačkih sela po LEADER principu.

Reč je o važnom dokumentu i procesu koji će značajno uticati na razvoj sela i omogućiti korišćenje nacionalnih i fondova Evropske unije po pomenutom principu i u skladu sa politikama Evropske unije.