22.06.2021. nastavljena je edukacija o kategorizaciji seoskih turističkih domaćinstava,  mestana u selu Malo Srediste, koje ima veoma dobre prirodne potencijale,kao i verski turizam - manastir u ponudi. Lokalno stanovnistvo sela Malo Srediste, zainteresovano je da svoja domaćinstva prilagode bavljenju seoskim turizmom, koji postaje sve atraktivniji.