08 2020 u selu Mesić na radionici Udruženja građana SELO PLUS nakon uvodne reči predsednice udruženja Danijele Bou, Dr Miroslav Stupar istakao je kako se od naredne godine dosta očekuje od IPARD Fonda Evropske unije, tačnije od predpristupne pomoći za ruralni razvoj i postojanje lokalnih strategija je jedan od osnovnih uslova za konkurisanje za ta sredstva.

Upravo zato, Udruženje građana SELO PLUS poziva sve zainteresovane iz javnog, civilnog i privatnog sektora koji obavljaju aktivnosti na selima da prisustvuju radionicama, koje će biti održavane u svim selima na celoj teritoriji kako grada Vršca tako i opština Plandište i Bela Crkva.

Na radionicama biće reči i o mehanizmima za učešće civilnog društva u kreiranju politike ruralnog razvoja.