“SELO PLUS” partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj u okviru projekta LEADERom do partnerstva održalo je radionicu u prostorijama mesne zajednice Vlajkovac 16.12.2019. Tema radionice bila je primena LEADER koncepta u lokalnom ruralnom razvoju I priprema za izradu Strtegije ruralnog razvoja partnerstva u skladu sa principima IPARD fondova I agencije za agrarna plaćanja.

Vršac je zajedno sa opštinama Plandište I Bela Crkva među prvima organizovao partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj I pokrenuo aktivnosti na izradi strateških dokumenata I projekata usmerenih ka razvoju sela. Zaintresovanim učesnicima iz seoskih zajednica, članovima saveta MZ, KUD, sportskim udruženjima, udruženjima žena, predstavnicima škola, mladima na selu I ostalima, prezentovano je kako kroz zajednički pristup, LEADER konceptom mogu aktivno učestvovati u razvoju svoje zajednice. Učesnici su pokazali intresovanje za pokrenutu inicijativu I kroz diskusiju dali niz predloga za uključivanje u LEADER koncept I izradu Strategije teritorijalnog ruralnog razvoja.

Parnerstvo SELO PLUS organizovaće iste radionice i na teritorijama opština Plandište I Bela Crkva I aktiviraće stanovništvo sela za aktivno učešće u izradi Strategije ruralnog razvoja partnerstva. Ovim ćemo se među prvima u zemlji uključiti  u aktuelne  politike ruralnog razvoja republike Srbije i programa EU.