Udruženje - Partnerstvo za ruralni razvoj „Selo plus“ pristovalo je dnodvnevnoj radionici u Kragujevcu u organizaciji TAIEX-a u saradnji sa Generalnim direktoratom za poljoprivredu i ruralni razvoj Generalne direkcije Evropske komisije (DG AGRI).

Srbija ima oko 22 potencijalne lokalne akcione grupe (LAG), među kojima je i partnerstvo „SELO PLUS“ koje pokriva teritoriju opština Plandište, Bela Crkva i Vršac.  Potencijalna partnerstva  su na različitim nivoima razvoja, i sa nestrpljenjem čekaju sredstva EU. Cilj ove radionice bio je da pruži Srpskoj administraciji, smernice kako da koriste sredstva tehničke pomoći za pripremu ruralnih udruženja za osnivanje LAG-ova i za izradu strategija lokalnog razvoja, kako bi kasnije bili spremni da se prijave za LEADER meru IPARD-a. Radionica je bila usmerena ka  javnosti, lokalnim  vlastima i administraciji, Upravljajućih organa, IPARD agencija, NAO podrške:  lokalnih javnih vlasti (gradonačelnici) i članova postojećih udruženja (potencijalnih LAG-ova). Pored toga, stručnjaci su prezentovali  sprovođenje mera LEADER u okviru IPARD-a. programa, dali informacije o prihvatljivim akcijama, rashodima, sadržaju lokalnih razvojnih strategija i drugim ključnim pitanjima.

Ova radionica je predstavljala početak rada na uvođenju LEADER programa u okviru IPARD-a u Srbiji. Program LEADER bi trebao da bude značajna mera za održanje i razvoj seoskih sredina,  I „Selo plus“ se aktivno uključilo u ove mere.